Produkte werden geladen.

/ Produkte
+

Zertifizierte Produkte

 

 


Honeywell International Inc.

http://honeywell.com/Pages/Home.aspx


CP-CORE

BACnet Zertifikat

Zertifizierungsstelle: WSPCert

Zertifizierungsdatum: 12.02.2013

Erneuerung der Zertifizierung: 08.04.2016

Produkt:

CP-CORE

Version: 2.1.0.AZ2
Profil:

B-BC (BACnet Building Controller)

PICS: PICS Download
Datenblatt: Datenblatt Download

zurück