Produkte werden geladen.

/ Produkte
+

Zertifizierte Produkte

 

 


Swegon AB

http://www.swegon.com/


GOLD IQnomic version C,D

BACnet Zertifikat

Zertifizierungsstelle: WSPCert

Zertifizierungsdatum: 27.06.2013

Erneuerung der Zertifizierung: 31.03.2016

Produkt:

GOLD IQnomic version C,D

Version: GOLD PV 6.10, BACnet version: 1.2
Profil:

B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)

PICS: PICS Download
Datenblatt: Datenblatt Download

zurück