Produkte werden geladen.

/ Produkte
+

Zertifizierte Produkte

 

 


Janitza electronics

http://www.janitza.de/


UMG96RM-E

BACnet Zertifikat

Zertifizierungsstelle: WSPCert

Zertifizierungsdatum: 04.04.2014

Erneuerung der Zertifizierung: 31.03.2016

Produkt:

UMG96RM-E

Version: 2.09
Profil:

B-SA (BACnet Smart Actuators)

PICS: PICS Download
Datenblatt (EN): Datenblatt Download (EN)

zurück