Produkte werden geladen.

/ Produkte
+

Zertifizierte Produkte

 

 


Wurm GmbH & Co. KG

http://www.wurm.de


Multigate 2

BACnet Zertifikat

Zertifizierungsstelle: WSPCert

Zertifizierungsdatum: 22.06.2015

Erneuerung der Zertifizierung: 31.03.2016

Produkt:

Multigate 2

Version: BACnet Stack 1.01.0
Profil:

B-BC (BACnet Building Controller)

PICS: PICS Download
Datenblatt: Datenblatt Download
Datenblatt (EN): Datenblatt Download (EN)

zurück