Produkte werden geladen.

/ Produkte
+

Zertifizierte Produkte

 

 


Leicom AG

http://www.leicom.ch


B&R X20CP1586

BACnet Zertifikat

Zertifizierungsstelle: WSPCert

Zertifizierungsdatum: 17.08.2015

Erneuerung der Zertifizierung: 31.03.2016

Produkt:

B&R X20CP1586

Version: 12.0
Profil:

B-BC (BACnet Building Controller)

PICS: PICS Download
Datenblatt: Datenblatt Download
Datenblatt (EN): Datenblatt Download (EN)

zurück