Produkte werden geladen.

/ Produkte
+

Zertifizierte Produkte

 

 


Oppermann Regelgeräte GmbH

http://www.oppermann-regelgeraete.de/


Duct Smoke Detector KRM-2-DZ-BAC

BACnet Zertifikat

Zertifizierungsstelle: WSPCert

Zertifizierungsdatum: 11.07.2014

Erneuerung der Zertifizierung: 31.03.2016

Produkt:

Duct Smoke Detector KRM-2-DZ-BAC

Version: 0023
Profil:

B-SS (BACnet Smart Sensors)

PICS: PICS Download
Datenblatt: Datenblatt Download

zurück