Produkte werden geladen.

/ Produkte
+

Zertifizierte Produkte

 

 


Siemens AG

http://www.siemens.com


PXC3.E75A

BACnet Zertifikat

Zertifizierungsstelle: WSPCert

Zertifizierungsdatum: 07.05.2013

Erneuerung der Zertifizierung: 31.03.2015

Produkt:

PXC3.E75A

Version: FW= 01.15.27.976; SVS-200; SBC=10.10
Profil:

B-ASC (BACnet Application Specific Controllers)

PICS: PICS Download
Datenblatt: Datenblatt Download
Datenblatt (EN): Datenblatt Download (EN)

zurück